01/10/2022 09:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoạn 2 (Xuân nhị nguyệt huyên hoà lệnh tiết)

Tác giả: Lê Tín

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2017 12:09

 

Xuân nhị nguyệt[1] huyên hoà lệnh tiết[2]
Lề[3] xướng ca mở tiệc thờ thần
Hương dâng khói toả lần lần
Sân thiều múa phượng, gió nhân[4] bay cờ
Phụng tam linh[5] sau nhờ phúc hỗ[6]
Dốc một lòng cổ vũ hoan hân
Cung đàn dịp hát ngày xuân
Phụ tài đàn Thuấn, trại thần ca Chu[7]
Vạn vạn tuế tung hô ba tiếng
Nức ba[8] hàng thị yến[9] thừa hưu[10]
Vui xuân xuân yến[11] ngày lâu
Thọ bôi kể chục, ca trù điểm trăm[12]
Mừng thế[13] trị năm năm xuân tịch[14]
Tụng thần hưu thân tích vô cương[15]
Xuân kỳ[16] giải thưởng đào nương
Chúc dâng hai chữ phụ khang[17] mừng làng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Diện, “Những phát hiện mới về Lê Đức Mao và bài Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn”, Thông báo Hán Nôm học, 1998
[1] Tháng 2 mùa xuân.
[2] Tiết trời ấm áp tươi sáng.
[3] Lệ, nền nếp.
[4] Do chữ Hán “nhân phong”, ý nói nhân đức có thể phổ cập mọi nơi, ví như làn gió.
[5] Ba vị thần thờ ở đình làng Đông Ngạc: Thần Độc Cước (Thiên thần), Lê Khôi (Nhân thần) và Thần Bản thổ (Thổ thần). Các vị thần này đều được dân làng Đông Ngạc thờ ở đình từ trước 1500.
[6] Phúc của nhà vua.
[7] Cung đàn, tiếng hát sánh với âm nhạc của nhà Thuấn và bài hát ca ngợi nhà Chu.
[8] Bản trong Nhật Tảo xã thần tích chép là “năm”.
[9] Đứng hầu tiệc.
[10] Nhờ ơn trên.
[11] Bữa tiệc mừng xuân.
[12] Mừng thọ - chén rót đến cả chục, hát thờ - thẻ thưởng đến cả trăm.
[13] Trong Thi văn Việt Nam của Hoàng Xuân Hãn chép là “đời”.
[14] Tiệc xuân hàng năm.
[15] Thần hưu - điều tốt do thần ban cho. Ý cả câu ca tụng những điều tốt lành thần ban cho mãi mãi không bao giờ ngừng.
[16] Cầu phúc mùa xuân.
[17] Do ý câu “nhân khang, vật phụ”: Người mạnh khoẻ, của giàu thịnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tín » Đoạn 2 (Xuân nhị nguyệt huyên hoà lệnh tiết)