05/12/2021 11:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bé sư tử
Львенок

Tác giả: Samuel Marshak - Самуил Маршак

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 24/04/2015 11:33

 

Nguyên tác

Нет, постой, постой, постой,
Я разделаюсь с тобой!
Мой отец одним прыжком
Расправляется с быком.

Будет стыдно, если я
Не поймаю воробья.
Эй, вернись, покуда цел!
Мама! Мама! Улетел!..

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Không, gượm đã nào, gượm đã,
Cậu hãy xem tớ ra tay!
Bố tớ chỉ vồ một nhát
Là xong một con bò ngay.

Cho nên tớ thật mất mặt
Nếu bắt sẻ cũng quá tồi.
Ấy, quay lại đi, quay lại!
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bay rồi!..

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Samuel Marshak » Bé sư tử