08/06/2023 05:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là trái tim anh, em là tâm hồn anh
You’re my heart, you’re my soul

Tác giả: Thomas Anders

Nước: Đức
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 04/12/2022 20:09

 

Nguyên tác

Deep in my heart there’s a fire, a burning heart
Deep in my heart there’s desire for a start
I’m dying in emotion
It’s my world in fantasy
I’m living in my, living in my dreams

You’re my heart, you’re my soul
I’ll keep it shining everywhere I go
You’re my heart, you’re my soul
I’ll be holding you forever
Stay with you together

You’re my heart, you’re my soul
Yeah, I’m feeling that our love will grow
You’re my heart, you’re my soul
That’s the only thing I really know

Let’s close the door and believe my burning heart
Feeling alright, come on open up your heart
Keep the candles burning
Let your body melt in mine
I’m living in my, living in my dreams

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Lửa bừng từ đáy tim anh
Làm cơn khao khát chuyển mình trong tim
Nghe như nỗi chết đến tìm
Anh nhìn thế giới ảo huyền vây quanh
Anh đang ôm giấc mơ lành

Em là tim đã cho anh linh hồn
Em là tia nắng muôn phương
Em là tất cả linh hồn của anh
Ôm em
Ở mãi bên tình

Anh cho em hết cả linh hồn này
Tình yêu cao vút trời mây
Hồn anh đã ở trong tay em rồi
Thật lòng anh đó em ơi.
Khép đi dĩ vãng để khơi lòng thành

Tim em hãy mở cùng anh
Giữ cho nến cháy lửa xanh hương tình
Thân em tan chảy vào anh
Cho anh sống với mộng lành bên em

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thomas Anders » Em là trái tim anh, em là tâm hồn anh