06/12/2020 04:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo cũ để vận trong nhà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 16:51

 

Áo cũ để vận trong nhà,
Áo mới để vận đi ra ngoài đường.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Áo cũ để vận trong nhà