01/07/2022 15:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phục tùng
복종

Tác giả: Han Yong-un - 한용운

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 01/08/2008 01:55

 

Nguyên tác

남들은 자유를 사랑한다지마는, 나는 복종을 좋아하여요.
자유를 모르는 것은 아니지만, 당신에게는 복종만 하고 싶어요.

복종하고 싶은데 복종하는 것은 아름다운 자유보다도 달콤합니다.
그것이 나의 행복입니다.

그러나, 당신이 나더러 다른 사람을 복종하라면,
그것만은 복종할 수가 없습니다.
다른 사람을 복종하려면 당신에게 복종할 수 없는 까닭입니다.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Người đời đều yêu tự do
Còn anh thích phục tùng
Không phải anh không biết tự do
nhưng chỉ muốn phục tùng em thôi
Muốn phục tùng
một sự phục tùng ngọt ngào hơn cả tự do đẹp đẽ
Đó là hạnh phúc riêng anh
Nếu em bảo anh hãy phục tùng người khác
thì đó là điều duy nhất anh không thể phục tùng em
Vì lẽ giản đơn khi anh muốn phục tùng người khác
thì đâu còn phục tùng em được nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Han Yong-un » Phục tùng