15/06/2021 18:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chợ Diễn một tháng sáu phiên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2020 19:24

 

Chợ Diễn[1] một tháng sáu phiên,
Bưởi Vàng[2] trái ngọt ai quên nhớ về.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Vùng Kẻ Diễn gồm các làng Phú Diễn, Đức Diễn, Đình Quán, Kiều Mai, Ngọc Long, Nguyên Xá, Văn Trì, nay thuộc xã Phú Diễn và Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Thị trấn Cầu Diễn mới lập cũng trên đất này.
[2] Tên nôm làng Đức Diễn thuộc xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chợ Diễn một tháng sáu phiên