01/12/2021 05:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những ngọn lửa lớn
Die grossen Flammen

Tác giả: Paul Scheerbart

Nước: Đức
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 30/05/2007 16:15

 

Nguyên tác

So nehm' ich denn die Finsternis
Und balle sie zusammen
Und werfe sie, so weit ich kann,
Bis in die großen Flammen,
Die ich noch nicht gesehen habe
Und die doch da sind — irgendwo
Lichterloh...

Bản dịch của Diễm Châu

Thế là tôi nắm lấy những bóng tối
Cuộn chúng lại
Và ném thật xa, hết sức xa,
Tới mãi những ngọn lửa lớn
Những ngọn lửa tôi chưa thấy
Nhưng đã có, đã có ở đâu đó
Đang bừng lên...
Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=3355

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Scheerbart » Những ngọn lửa lớn