19/10/2021 01:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đù cha đứa bảo ta già

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/09/2015 01:00

 

Đù cha đứa bảo ta già,
Năm nay tám mốt vẫn là trẻ thơ.
Tuổi ta còn vẫn đương tơ,
Sao mà dám bảo ta giờ già nua.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đù cha đứa bảo ta già