02/12/2022 16:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Đêm dài chất ngất thê lương”
“How lang and dreary is the night”

Tác giả: Robert Burns

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 27/08/2022 20:42

 

Nguyên tác

I.

How lang and dreary is the night,
When I am frae my dearie;
I restless lie frae e’en to morn,
Though I were ne’er sae weary.
For oh! her lanely nights are lang;
And oh! her dreams are eerie;
And oh, her widow’d heart is sair,
That’s absent frae her dearie.

II.

When I think on the lightsome days
I spent wi’ thee my dearie;
And now what seas between us roar -
How can I be but eerie?

III.

How slow ye move, ye heavy hours;
The joyless day how dreary!
It was na sae ye glinted by,
When I was wi’ my dearie.
For oh! her lanely nights are lang;
And oh, her dreams are eerie;
And oh, her widow’d heart is sair,
That’s absent frae her dearie.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

I.

Đêm dài chất ngất thê lương,
Khi lòng nhung nhớ người thương miệt mài;
Không ngừng nói dối đến mai,
Dù rằng chẳng chút mệt nhoài với tôi.
Vì! em đêm cứ dài hơi;
Và ôi! em để rã rời mơ thôi;
Tim em goá bụa tuyệt vời,
Đời em đã vắng bóng người thân yêu.

II.

Nghĩ về ngày tháng hiu hiu
Dành cho em nghĩa người yêu của mình;
Giờ đây giữa biển réo tình -
Sao mà nhút nhát với mình thế kia?

III.

Thời gian càng chậm bao nhiêu;
Ngày vui nhạt nhẽo bấy nhiêu thôi mà!
Cho em lấp lánh ngọc ngà,
Khi tôi trao cả thật thà yêu thương.
Vì ôi! em kéo đêm trường;
Và ôi, em giấc mộng thường lạ ơi;
Tim em goá bụa tuyệt vời,
Đời em đã vắng bóng người thân yêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Burns » “Đêm dài chất ngất thê lương”