05/03/2021 00:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vọng
秋望

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 16/02/2018 21:29

 

Nguyên tác

落日登高處,
杪秋多烈風。
茫茫今古恨,
靜在不言中。
列嶂發晴翠,
孤禽橫暮空。
所思緲難極,
愁對菊花叢。

Phiên âm

Lạc nhật đăng cao xứ,
Diểu thu đa liệt phong.
Mang mang kim cổ hận,
Tĩnh tại bất ngôn trung.
Liệt chướng phát tình thuý,
Cô cầm hoành mộ không.
Sở tư miểu nan cực,
Sầu đối cúc hoa tùng.

Dịch nghĩa

Mặt trời lặn lên nơi cao
Cuối thu đầy gió mạnh
Mênh mang mối hận xưa nay
Đều không thể nói ra được
Những ngọn núi phát ra màu xanh biếc của bầu trời tạnh mưa
Con chim lẻ loi bay ngang qua khoảng không lúc chiều tối
Nỗi nghĩ nhớ dài dăc khó dứt
Buồn nhìn đám hoa cúc vàng

Bản dịch của Lương An

Chiều tối lên cao ngắm
Cuối thu gió mạnh gào
Xưa nay bao nỗi hận
Chẳng biết nói ra sao
Núi trải màu tạnh biếc
Chim côi ngang qua đầu
Nhớ mong dài khó dứt
Nhìn cúc dạ u sầu
Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Thu vọng