09/08/2022 11:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương em ngày hạ

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/05/2022 06:15

 

Tháng năm ai mất ai còn…
Tuổi bơ vơ sẽ hao mòn nữa đây
Nhìn trời lất phất mưa bay
Không em chỉ thấy lòng quay quắt buồn!

Tháng năm ai mất ai còn…
Đường xa gót mỏi chân mòn chưa em?
Anh mơ đôi cánh loài chim
Bay sang phương ấy mang em trở về

Ngày qua lắm chuyện não nề
Giăng đầy trên lối đường về còn xa
Yêu em trong nỗi xót xa
Nghẹn ngào sông núi ngày qua lại ngày

Tháng năm ai mất ai còn…
“Sau cơn thành bại mắt còn đỏ hoe” (*)
Hè 2 ngàn 14

* Ca từ của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng (1937-2000).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Thương em ngày hạ