28/11/2021 09:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyên nhật giang dịch
元日江驛

Tác giả: Lê Cảnh Tuân - 黎景詢

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 23:02

 

Nguyên tác

好景逢元日,
無家憫此身。
客愁渾減去,
老眼看青春。

Phiên âm

Hảo cảnh phùng nguyên nhật,
Vô gia mẫn thử thân.
Khách sầu hồn giảm khứ,
Lão nhãn khán thanh xuân.

Dịch nghĩa

Cảnh đẹp gặp ngày mồng một Tết,
Luống thương thân này không nơi nương náu.
Nơi quán trọ, nỗi buồn có vơi tí chút,
Thưởng thức cảnh xuân tươi với đôi mắt già.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Cảnh đẹp lại ngày đầu xuân,
Thương thân vì nước xa xăm quê nhà.
Nỗi buồn như được nhẹ ra,
Tuổi già vui chút mặn mà mầu xuân.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Cảnh Tuân » Nguyên nhật giang dịch