19/01/2022 11:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất tịch chu trung
七夕舟中

Tác giả: Xà Tường - 佘翔

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 14:00

 

Nguyên tác

銀漢迎仙佩,
金颷動客舟。
江湖逢此夕,
砧杵報新秋。
塵世傷萍梗,
清宵看女牛。
班姬團扇賦,
吟罷不勝愁。

Phiên âm

Ngân Hán nghênh tiên bội,
Kim tiêu động khách chu.
Giang hồ phùng thử tịch,
Châm xử báo tân thu.
Trần thế thương bình ngạnh,
Thanh tiêu khán Nữ Ngưu.
Ban Cơ[1] đoàn phiến phú,
Ngâm bãi bất thăng sầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngân Hà đón tiên nữ,
Thuyền động nổi gió vàng.
Sông hồ gặp thất tịch,
Chày đập báo thu sang.
Thương kiếp bèo trôi nổi,
Ngắm Chức Nữ Ngưu Lang.
Ngâm Ban Cơ Đoàn phiến,
Xong bài sầu chứa chan.
[1] Tức Ban tiệp dư 班婕妤 (48 tr.CN - 2 tr.CN), không rõ tên, là phi tử của Hán Thành Đế Lưu Ngao 漢成帝劉驁, cũng là một nữ tác gia đời Tây Hán, có sắc đẹp, có đức và có tài thơ phú, được phong làm tiệp dư. Tiệp dư là một đẳng cấp rất cao của phi tần trong cung đời Hán gồm 14 cấp: chiêu nghi 昭儀, tiệp dư 婕妤, hình nga 娙娥, dung hoa 容華, mỹ nhân 美人, bát tử 八子, sung y 充衣, thất tử 七子, lương nhân 良人, trưởng sử 長使, thiếu sử 少使, ngũ quan 五官, thuận thường 順常 và vũ quyên 舞涓. Ban tiệp dư là bà cô tổ của Ban Cố 班固, Ban Siêu 班超 và Ban Chiêu 班昭. Nàng sáng tác nhiều nhưng chỉ còn lại 3 thiên: Tự thương phú 自傷賦, Đảo tố phú 搗素賦 và Oán ca hành 怨歌行 - còn được gọi là Đoàn phiến ca 團扇歌.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xà Tường » Thất tịch chu trung