22/01/2021 20:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

U cư đông mộ
幽居冬暮

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 04/01/2011 04:07

 

Nguyên tác

羽翼摧殘日,
郊園寂寞時。
曉雞驚樹雪,
寒鶩守冰池。
急景忽雲暮,
頹年浸已衰。
如何匡國分,
不與夙心期。

Phiên âm

Vũ dực thôi tàn nhật,
Giao viên tịch mịch thì.
Hiểu kê kinh thụ tuyết,
Hàn vụ thủ băng trì.
Cấp cảnh hốt vân mộ,
Đồi niên tẩm dĩ suy.
Như hà khuông quốc phân,
Bất dữ túc tâm kỳ.

Dịch nghĩa

Lông cánh (sức khoẻ) mỗi ngày thêm tàn tạ,
Khu vườn mỗi lúc mỗi tịch liêu.
Gà sớm kinh sợ cây phủ tuyết,
Cò lạnh vẫn đùa giỡn nơi hồ băng.
Bóng ngày đưa thoăn thoắt, sớm đến chiều tối,
Năm tàn tuổi tác dần tăng.
Tại sao phận khuông phò đất nước,
Lại không hợp với ước nguyện của ta.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Lông cánh ngày thêm rã,
Vườn xưa hiu quạnh dần.
Gà sớm kinh cây tuyết,
Cò lạnh giữ hồ băng.
Bóng vụt hôm sớm đổi,
Năm tàn tuổi tác tăng.
Cớ sao phận giúp nước,
Chẳng thoả lòng từng hăng.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » U cư đông mộ