03/04/2023 05:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Canh Ngọ xuân nguyên thí bút
庚午春元試筆

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2020 14:34

 

Nguyên tác

我生之初卯之丁,
今年朔旦日丁卯。
筆花每到新年開,
閒觀園徑喜逢春。
坐對兒孫不知老,
衣冠五夜聞山鐘。
却說午門已報曉。

Phiên âm

Ngã sinh chi sơ Mão chi Đinh,
Kim niên sóc đán nhật Đinh Mão.
Bút hoa mỗi đáo tân niên khai,
Nhàn quan viên kính hỉ phùng xuân.
Toạ đối nhi tôn bất tri lão,
Y quan ngũ dạ văn sơn chung.
Khước thuyết ngọ môn dĩ báo hiểu.

Dịch nghĩa

Tuổi ta sinh vào năm Đinh Mão
Mồng một tết này cũng là ngày Đinh Mão
Bút hoa cứ dến năm mới lại tốt đẹp
Thảnh thơi nhìn vườn ngõ, mừng lại gặp xuân
Ngồi trước con cháu, quên mất tuổi già
Mặc áo, đội mũ, canh năm nghe tiếng chuông núi
Lại nhủ: bây giờ cửa Ngọ môn trong kinh đang báo sáng đây

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Tuổi thầy, Đinh Mão năm sinh gốc
Tết này, Đinh Mão ngày mồng một
Bút hoa năm mới mỗi lần khai
Tuổi hoa xuân mới mỗi thêm lộc
Thảnh thơi vườn ngõ, mừng xuân sang
Ríu ran con cháu, quên già sộc
Canh năm, áo mũ, nghe chuông chùa
Tưởng đâu Ngọ môn chầu sớm giục
Năm 1869, tác giả được cử làm Thương biện Ninh Bình trông coi việc phòng tiễu. Tết, tác giả được về quê.

Nguồn: Đông Dương thi văn tuyển, Vũ Phạm Khải, NXB Khoa học xã hội, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Canh Ngọ xuân nguyên thí bút