28/05/2022 21:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân ca kỳ 1
春歌其一

Tác giả: Quách Chấn - 郭震

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2008 17:14

 

Nguyên tác

陌頭楊柳枝,
已被春風吹。
妾心正斷絕,
君懷那得知。

Phiên âm

Mạch đầu dương liễu chi,
Dĩ bị xuân phong xuy.
Thiếp tâm chính đoạn tuyệt,
Quân hoài na đắc tri.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Cành dương liễu đầu đường
Đã biết gió xuân thổi
Lòng thiếp đang đứt đoạn
Lòng chàng có biết chăng?
Xuân ca của Quách Chấn gồm hai bài, đây là bài đầu. Chúng đều  nằm trong chùm Tử Dạ tứ thì ca lục thủ của ông.
Nguồn: Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc qua cái nhìn so sánh, NXB Giáo dục, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Chấn » Xuân ca kỳ 1