08/08/2020 11:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió mát trăng thanh, yến anh gặp gỡ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 17:04

 

Gió mát trăng thanh, yến anh gặp gỡ,
Thiếp được gặp chàng than thở đôi câu.
Thương nhau đêm nhớ ngày sầu,
Đó đây xa ngái[1], dạ thiếp rầu héo hon.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Xa vắng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió mát trăng thanh, yến anh gặp gỡ