29/06/2022 10:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dầu và máu

Tác giả: Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2007 19:11

 

Một giọt dầu, bao giọt máu rơi
Một giếng dầu, bao người tan xác!
Biển dầu cháy, bỏng sôi sa mạc
Khét lửa bom, cái Ác hoá thiên thần.

Không đổi máu lấy dầu![1]
Không thể làm con thiêu thân
Cho bay ném vào hoả ngục.
Máu của ta, máu của nhân dân
Là máu thánh. Phải dành cho hạnh phúc
Của chính ta! Cho sa mạc hồi sinh
Cho ngày mai ấm áp nhân tình.

Dẫu hôm nay ngạo nghễ bay lũ diều hâu Nhà trắng
Sẽ là ta, người sau cùng chiến thắng.
Dầu-máu này là của chúng ta!
Máu-dầu này là của chúng ta!
Ngày 28 tháng 12 năm 1991

Nguồn: Tố Hữu, Một tiếng đờn, NXB Văn học, 1992
[1] Khẩu hiệu đấu tranh của nhân dân Mỹ chống chiến tranh Vùng Vịnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tố Hữu » Dầu và máu