28/06/2022 13:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Giám thượng nhân phòng kỳ 1
題鑒上人房其一

Tác giả: Tống Chi Vấn - 宋之問

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2014 15:10

 

Nguyên tác

落花雙樹積,
芳草一庭春。
玩之堪興盡,
何必見幽人。

Phiên âm

Lạc hoa song thụ tích,
Phương thảo nhất đình xuân.
Ngoạn chi kham hứng tận,
Hà tất kiến u nhân.

Dịch nghĩa

Hoa rơi từ hai cây gom lại với nhau,
Một sân đầy cỏ xuân thơm ngát.
Cứ xem phong cảnh cũng đủ thích thú,
Đâu cần phải gặp người sống u tịch.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa từ hai cây rơi gom lại
Cỏ xuân thơm trong cái sân này
Cứ xem phong cảnh đã tày
Đâu cần phải thấy sư thày mới cam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Chi Vấn » Đề Giám thượng nhân phòng kỳ 1