29/05/2023 19:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trở lại (II)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/05/2021 06:16

 

Em trở lại bến xưa,
gọi tái sinh huyền mộng.
Anh quay về chốn cũ,
vét cạn giấc mơ suông!
Thanh Trì 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Trở lại (II)