22/10/2021 18:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử kỳ 04
采桑子其四

Tác giả: Phùng Duyên Kỷ - 馮延己

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2007 09:35

 

Nguyên tác

舊愁新恨知多少,
目斷遙天。
獨立花前,
更聽笙歌滿畫船。

Phiên âm

Cựu sầu tân hận tri đa thiểu,
Mục đoạn dao thiên.
Độc lập hoa tiền,
Cánh thính sanh ca mãn hoạ thuyền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bao sầu xưa càng khêu hận mới
Mắt mỏi nhìn vời vợi trời xa
Một mình đứng trước ngàn hoa
Sênh ca theo gió dẫn qua hoạ thuyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Duyên Kỷ » Thái tang tử kỳ 04