22/07/2024 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh tuyết
惊雪

Tác giả: Lục Sướng - 陸暢

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2009 02:21

 

Nguyên tác

怪得北風急,
前庭如月輝。
天人寧許巧,
剪水作花飛。

Phiên âm

Quái đắc bắc phong cấp,
Tiền đình như nguyệt huy.
Thiên nhân ninh hứa xảo,
Tiễn thuỷ tác hoa phi.

Dịch nghĩa

Lạ một cái là gió bấc thổi gấp như vậy,
Mà ở sân trước như có ánh trăng.
Ông thợ trời quả là khéo tay,
Đã cắt nước thành các cánh hoa bay!

Bản dịch của Hoài Anh

Gió Bắc gấp, quái thay!
Sân trước: ánh trăng bày
Người trời kể cũng khéo
Cắt nước làm hoa bay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Sướng » Kinh tuyết