18/05/2024 14:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiên nữ tiễn Lưu Nguyễn (IV)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 07:10

 

Trách thay tạo hóa phụ duyên ưa,
Nỡ khiến chàng về thiếp phải đưa.
Lòng nọ hãy còn sầu hãy giục,
Chân kia càng nhẹ bước càng thưa.
Nước non thiếp chẳng quên niềm cũ,
Ân ái chàng tua[1] nhớ nghĩa xưa.
Một khúc Ly tao[2] buồn biếng đọc,
Đôi hàng giọt ngọc đượm bằng mưa.
[1] Nên.
[2] Bài thơ bi ai của Khuất Nguyên thời Chiến Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Tiên nữ tiễn Lưu Nguyễn (IV)