28/01/2022 10:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyên Châu tống Bùi phán quan vãng Thư Châu, thời Mục dục phó quan quy kinh
宣州送裴坦判官往舒州,時牧欲赴官歸京

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 02/02/2017 08:49

 

Nguyên tác

日暖泥融雪半消,
行人芳草馬聲驕。
九華山路雲遮寺,
清弋江村柳拂橋。
君意如鴻高的的,
我心懸旆正搖搖。
同來不得同歸去,
故國逢春一寂寥。

Phiên âm

Nhật noãn nê dung tuyết bán tiêu,
Hành nhân phương thảo mã thanh kiêu.
Cửu Hoa sơn[1] lộ vân già tự,
Thanh Dặc giang[2] thôn liễu phất kiều.
Quân ý như hồng cao đích đích,
Ngã tâm huyền bái chính diêu diêu.
Đồng lai bất đắc đồng quy khứ,
Cố quốc phùng xuân nhất tịch liêu.

Dịch nghĩa

Nắng ấm, bùn nhão, tuyết gần tan,
Người đi có cỏ thơm ngựa hí kiêu hãnh.
Đường đi qua núi Cửu Hoa thấy mây che chùa,
Cành liễu phất phơ trên cầu làng bắc qua sông Thanh Dặc.
Ý ông rõ ràng cao như chim hồng,
Lòng tôi như lá cờ treo đang chao đảo.
Cùng tới nơi này nhưng không cùng đi một chỗ,
Quê cũ xuân về cô đơn một nẻo.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng ấm tuyết gần tan bùn nhão
Đường người đi phương thảo ngựa hay
Núi Hoa chùa cảnh che mây
Cầu sông Thanh Dặc liễu dài phất phơ
Ý ông cao rõ như hồng nhạn
Lòng tôi như cờ loạng quạng bay
Đến cùng đi chẳng cùng nơi
Xuân về quê cũ đơn côi xứ người.
Tác giả làm bài này khoảng mùa xuân năm 839 tại Tuyên Châu (nay trong huyện cùng tên tỉnh An Huy). Lúc đó, ông vừa được lệnh về kinh nhận nhiệm vụ mới, đồng thời phán quan Bùi Thản cũng được lệnh đi Thư Châu (nay trong rặng núi Tiềm Sơn tỉnh An Huy), ông viết để tiễn đưa họ Bùi.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007
[1, 2] Cửu Hoa sơn và Thanh Dặc giang là hai nơi Bùi Thản trên đường đi Thư Châu sẽ qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Tuyên Châu tống Bùi phán quan vãng Thư Châu, thời Mục dục phó quan quy kinh