22/05/2024 09:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi (Thanh giang nhất khúc liễu thiên điều)
楊柳枝(青江一曲柳千條)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2007 15:59

 

Nguyên tác

青江一曲柳千條,
二十年前舊板橋。
曾與美人橋上別,
恨無消息到今朝。

Phiên âm

Thanh giang nhất khúc liễu thiên điều,
Nhị thập niên tiền cựu bản kiều.
Tằng dữ mỹ nhân kiều thượng biệt,
Hận vô tiêu tức đáo kim triêu.

Dịch nghĩa

Một khúc sông xanh ngày nhánh liễu,
Hai mươi năm trước ở chiếc cầu cũ này.
Từng cùng mỹ nhân chia tay trên cầu,
Hận vì từ bấy đến nay không tin tức.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Một dải sông xanh ngàn nhánh liễu,
Hai mươi năm trước cũng cầu này.
Từng với mỹ nhân buồn tiễn biệt,
Bặt vô âm tín đến hôm nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Dương liễu chi (Thanh giang nhất khúc liễu thiên điều)