21/05/2022 07:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư tưởng đại gia đình

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 22/04/2010 18:41

 

Ông cha từ thuở sương mù
Vung cây rìu đá tiếp thu núi rừng
Nhìn lên: thăm thẳm chín từng
70.  Gió, mưa, sấm, sét – một vừng siêu nhiên
Lòng tin thành những vị tiên
Họp nhau thành một triều đình trên mây
Vua trời thấu suốt đó đây
Cầm quyền thưởng phạt – cỏ cây không ngoài
Thế gian muôn sự an bài
Con người chung với muôn loài hóa sanh
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Tư tưởng đại gia đình