29/09/2022 01:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hoá rồ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2019 20:57

 

Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hoá rồ.
Ăn nhiều quá thì miếng ngon hết, nói nhiều quá thì lời khôn hết, nói đến lời dại, thành ra như kẻ hoá rồ, hoá điên. Câu này đại ý khuyên người ta không nên nói nhiều quá, nói nhiều quá thì thế nào cũng có điều không phải.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hoá rồ