29/05/2023 18:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc đồng giao

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/01/2023 16:18

 

Chẳng nỗi buồn nào cũ
Chẳng nỗi đau nào xưa
Hạnh phúc thì luống tuổi
Bất hạnh lại không già
Có anh thì em thiếu
Không em anh lại thừa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Khúc đồng giao