09/12/2021 12:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ trung
旅中

Tác giả: Diệp Nhân - 葉茵

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 17:36

 

Nguyên tác

節序幾循環,
重來秋又殘。
霜晴和酒熟,
風冷夾衣單。
未羨千鍾祿,
寧求一枕安。
白髮逢歲稔,
憂國素心寬。

Phiên âm

Tiết tự kỷ tuần hoàn,
Trùng lai thu hựu tàn.
Sương tình hoà tửu thục,
Phong lãnh giáp y đan.
Vị tiện thiên chung lộc,
Ninh cầu nhất chẩm an.
Bạch phát phùng tuế nhẫm,
Ưu quốc tố tâm khoan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bốn mùa vẫn tuần hoàn
Lần nữa thu lại tàn
Sương ngưng cùng rượu chín
Gió lạnh áo ấm đơn
Lộc ngàn chung chẳng muốn
Chỉ cầu một gối an
Tóc bạc gặp năm hết
Rầu nước tâm vững vàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diệp Nhân » Lữ trung