21/06/2021 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương phùng hành
相逢行

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/03/2007 14:07

 

Nguyên tác

朝騎五花馬,
謁帝出銀台。
秀色誰家子,
雲中珠箔開。
金鞭遙指點,
玉勒乍遲回。
夾轂相借問,
知從天上來。
憐腸愁欲斷,
斜日復相催。
下車何輕盈,
飄飄似落梅。
嬌羞初解佩,
語笑共銜杯。
銜杯映歌扇,
似月雲中見。
相見不相親,
不如不相見。
相見情已深,
未語可知心。
胡為守空閨,
孤眠愁錦衾。
錦衾與羅幃,
纏綿會有時。
春風正澹蕩,
暮雨來何遲。
願言三青鳥,
卻寄長相思。
光景不待人,
須臾髮成絲。
壯年不行樂,
老大徒傷悲。
持此道密意,
毋令曠佳期。

Phiên âm

Triêu kỵ ngũ hoa mã,
Yết đế xuất Ngân đài.
Tú sắc thuỳ gia tử,
Vân trung châu bạc khai.
Kim tiên dao chỉ điểm,
Ngọc lặc chẩm trì hồi.
Giáp cốc tương tá vấn,
Tri tòng thiên thượng lai.
Lân trường sầu dục đoạn,
Tà nhật phục tương thôi.
Há xa hà khinh doanh,
Phiêu phiêu tự lạc mai.
Kiều tu sơ giải bội,
Ngữ tiếu cộng hàm bôi.
Hàm bôi ánh ca phiến,
Tự nguyệt vân trung kiến.
Tương kiến bất tương thân,
Bất như bất tương kiến.
Tương kiến tình dĩ thâm,
Vị ngữ khả tri tâm.
Hồ vi thủ không khuê,
Cô miên sầu cẩm khâm.
Cẩm khâm dữ la vi,
Triền miên hội hữu thì.
Xuân phong chính đạm đãng,
Mộ vũ lai hà trì.
Nguyện ngôn tam thanh điểu,
Khước ký trường tương tư.
Quang cảnh bất đãi nhân,
Tu du phát thành ty.
Tráng niên bất hành lạc,
Lão đại đồ thương bi.
Trì thử đạo mật ý,
Vô lệnh khoáng giai kỳ.

Dịch nghĩa

Sáng cưỡi ngựa năm sắc,
Rời Ngân đài lên đường gặp vua.
Người con gái xinh đẹp kia là con nhà ai,
Rèm châu trên xe mây mở ra.
Cây roi từ xa chỉ đến,
Dây cương ngọc đến gần quay chậm lại.
Đến gần xe ngựa hỏi thăm nhau,
Cứ ngỡ tiên nữ trên trời xuất hiện.
Ôi ruột muốn đứt thành nhiều đoạn
Mặt trời chưa gì đã tà bóng
Xuống xe sao mà uyển chuyển
Nhẹ nhàng như hoa mai rụng
Gấp rút vào nơi cửa rèm xanh,
Tiếng ca hoà với chén rượu.
Chén rượu soi bóng cây quạt lời ca,
Tựa như gặp trăng trong mây.
Gặp nhau không được gần,
Thà rằng đừng gặp nhau.
Gặp rồi tình đã sâu nặng,
Không nói cũng hiểu được lòng nhau.
Hà tất lại giữ lấy phòng không,
Giấc ngủ một mình buồn bã với chăn gấm.
Chăn gấm với màn che,
Đằng đẵng sẽ có ngày lại gặp nhau.
Gió xuân đang lúc nhẹ thổi,
Mà mưa chiều sao còn chậm chạp chưa đến.
Những xin ba con chim xanh của Tây Vương Mẫu,
Thay ta báo nỗi lòng nhớ nhung.
Cảnh đẹp vốn không chờ đợi người,
Thấm thoát tóc đã như tơ.
Đang tuổi trẻ không được rong chơi vui vẻ,
Khi về già sẽ chỉ còn buồn thương.
Đem tin lại nhắn lời những ý,
Xin đừng để lỡ kỳ hẹn.

Bản dịch của Ngao_0p

Ngựa ngũ hoa sớm cưỡi
Vào kinh rời Ngân đài.
Nhà ai cô gái đẹp,
Xe mây, rèm châu lay.
Cuốn roi, xa chỉ đến.
Cương ngọc gần chậm quay.
Ngựa song song, thăm hỏi,
Ngỡ tiên nữ rời mây.
Cửa rèm xanh đến gấp,
Lời ca hoà rượu cay.
Chén xinh bóng quạt rợp,
Tựa gặp trăng trong mây.
Gặp nhau không gần được
Biết đừng gặp mà hay!
Gặp nhau tình sâu nặng
Lời nào hết lòng đây!
Phòng không sao phải giữ?
Chăn gấm sầu giấc dài.
Chăn gấm hay màn lưới,
Giờ quất quít đẹp thay.
Gió xuân thật lãng đãng
Mưa chiều lại chậm rơi.
Ba chim xanh, ước có,
Báo nỗi nhớ đong đầy.
Cảnh vật không chìu người,
Tóc thành tơ phút giây.
Tuổi xuân tình yêu vuột
Đau lòng giục ngựa bay.
Niềm riêng nàng chậm tiến,
Vì lệnh, hẹn có ngày!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tương phùng hành