12/08/2022 23:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sổ bồi Lý Tử Châu phiếm giang, hữu nữ nhạc tại chư phảng, hí vi diễm khúc nhị thủ tặng Lý kỳ 1
數陪李梓州泛江,有女樂在諸舫,戲為豔曲二首贈李其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 01:12

 

Nguyên tác

上客回空騎,
佳人滿近船。
江清歌扇底,
野曠舞衣前。
玉袖淩風並,
金壺隱浪偏。
競將明媚色,
偷眼豔陽天。

Phiên âm

Thượng khách hồi không kỵ,
Giai nhân mãn cận thuyền.
Giang thanh ca phiến để,
Dã khoáng vũ y tiền.
Ngọc tụ lăng phong tịnh,
Kim hồ ẩn lãng thiên.
Cạnh tương minh mị sắc,
Thâu nhãn diễm dương thiên.

Dịch nghĩa

Khách quý để cho ngựa về không,
Người đẹp đã đầy nơi thuyền gần.
Sông trong, tiếng ca phát ra từ bên dưới cái quạt,
Áo múa ngay trước cánh đồng rộng.
Tay áo đẹp như ngọc cùng phất phơ trước gió,
Bình rượu vàng sóng ẩn trong đó hơi rung rinh.
Muốn đem cái sắc đẹp tuyệt trần kia,
Thu gọn vào trong mắt một trời vui tươi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Khách quý cho ngựa về không,
Người đẹp ngồi chật ở trong thuyền gần.
Sông trong hát sau quạt cầm,
Áo múa phất phới ngay tầm đồng không.
Tay áo ngọc trước gió tung,
Chén vàng nghiêng sóng ở trong dạt dào.
Sắc đẹp những muốn thu vào,
Gọn trong đôi mắt trời nhiều vui tươi.
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Sổ bồi Lý Tử Châu phiếm giang, hữu nữ nhạc tại chư phảng, hí vi diễm khúc nhị thủ tặng Lý kỳ 1