20/01/2022 18:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ghẹo nguyệt 3

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 30/06/2019 22:41

 

Nửa đời cợt gió với đùa trăng
Cũng bởi vì mê thích ả Hằng
Tấc dạ Thiên Bồng[1] hơi rượu nhạt
Nỗi lòng Hậu Nghệ[2] mũi tên căng
Lẻ loi vạn kiếp nơi cung Quảng[3]
Xa xót ngàn năm dưới đất bằng
Chẳng phải Ngưu lang và Chức nữ
Cũng chờ Ô Thước[4] nhịp cầu giăng
19-10-2018

[3] Cung Quảng Hàn, cung trăng.
[4] Con quạ.
[1] Tức Thiên Bồng nguyên soái.
[2] Chồng nơi hạ giới của Hằng Nga, một người bắn cung thiện xạ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Ghẹo nguyệt 3