31/05/2024 04:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô Giang tạp vịnh kỳ 2

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 18/12/2022 06:56

 

Phiên âm

Xuân bán đào hoa thuỷ hốt sinh,
Cao công sách lãm dạ tương kinh.
Na tri thập lý du nhân phảng,
Y ước cầm ca đáo ngũ canh.

Dịch nghĩa

Giữa xuân, hoa đào đang nở mà nước đã dâng đột ngột,
Ban đêm phu chèo hốt hoảng tìm dây chão neo thuyền.
Nào biết mười dặm thuyền du khách,
Vấn an nhiên đàn ca tới canh năm.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Giữa xuân đào nở, nước lên,
Phu chèo tìm chão neo thuyền, đêm lo.
Biết đâu mười dặm khách du,
Vẫn vui đàn sáo hát hò năm canh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Ngô Giang tạp vịnh kỳ 2