26/05/2024 11:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký ức (I)

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2008 07:52

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Mấy chục năm đợi những bông tuyết rơi
Tấm thân tôi là lò than
Rực sáng và tàn lụi

Lũ ve sầu ngưng tiếng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Ký ức (I)