19/10/2021 03:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lễ sáng (III)
Matins (III)

Tác giả: Louise Glück

Nước: Mỹ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2021 23:01

 

Nguyên tác

Forgive me if I say I love you: the powerful
are always lied to since the weak are always
driven by panic. I cannot love
what I can’t conceive, and you disclose
virtually nothing: are you like the hawthorn tree,
always the same thing in the same place,
or are you more the foxglove, inconsistent, first springing up
a pink spike on the slope behind the daisies,
and the next year, purple in the rose garden? You must see
it is useless to us, this silence that promotes belief
you must be all things, the foxglove and the hawthorn tree,
the vulnerable rose and tough daisy—we are left to think
you couldn’t possibly exist. Is this
what you mean us to think, does this explain
the silence of the morning,
the crickets not yet rubbing their wings, the cats
not fighting in the yard?

Bản dịch của Phạm Doanh

Hãy tha thứ cho tôi nếu tôi nói rằng tôi yêu người: người mạnh mẽ
luôn bị dối gạt vì kẻ yếu luôn luôn
bị hoảng sợ thúc đẩy. Tôi không thể yêu
những gì tôi không thể thấu quán, và hầu như người
không tiết lộ điều gì: người có giống như cây táo gai,
luôn luôn cùng một thứ ở cùng một nơi,
hay người là cây mao địa hoàng, không nhất quán, đầu tiên mọc ra
một đính hồng trên con dốc phía sau hoa cúc,
và năm sau, hoa tím trong vườn hồng? Người phải thấy
sự im lặng thúc đẩy niềm tin này là vô ích với chúng tôi,
người phải là tất cả mọi thứ, mao địa hoàng và cây táo gai,
hoa hồng mảnh mai và hoa cúc cứng cáp — để chúng tôi nghĩ rằng
người không thể hiện hữu. Có phải
người cố ý làm chúng tôi suy nghĩ như thế, điều này có giải thích được
sự im lặng của buổi sáng không,
những con dế chưa cạ cánh, lũ mèo
chưa đánh nhau trong sân?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Glück » Lễ sáng (III)