22/03/2023 19:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngự lâu quan đào

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 05/09/2008 21:59

 

Phiên âm

Hợp bích[1] song huy điệu vũ mao,
Hải thiên không khoát ngự lâu cao.
Tam tằng chu hộ khai kim toả,
Bát diện thiều quang ánh cẩm bào.
Hoa liễu hàm yên liên khuyết quýnh,
Sơn xuyên thừa khỉ tước nhân hào,
Hoàng long chu tước[2], tỳ hưu[3] ngoại,
Hạc lệ phong thanh[4] diễn nộ đào.

Bản dịch của Trần Huy Hân

Cờ mao, nhật nguyệt dọi vào,
Mông mênh trời biển lầu cao vua ngồi.
Ba tầng cửa tía mở rồi,
Thiều quang tám mặt, ánh soi cẩm bào.
Liễu hoa cửa khuyết gần sao,
Non sông khí tốt anh hào đúc nên,
Quân đi cờ kéo đi liền,
Chim kêu gió hét tiếng rền sóng xô.
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 2/2004
[1] Chỉ mặt trời, mặt trăng, dùng điển “Nhật nguyệt như hợp bích”, mặt trời, mặt trăng như ngọc bích hợp lại. Những chú thích trong bài này đều theo sách Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn do Trần Văn Giáp dịch, NXB Văn hoá, Viện Văn học, T1, các tr.158, 159, 160, 161.
[2] Hoàng long, chu tước là tên các lá cờ.
[3] Nghĩa là quân đội mạnh.
[4] Xưa Bồ Kiên nhà Tần đánh quân Tấn, nghe tiếng hạc kêu, gió thổi đều tưởng là tiếng reo hò của quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Ngự lâu quan đào