07/02/2023 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô Tiên Chủ
吳先主

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Mặc Am vào 14/09/2020 11:06

 

Nguyên tác

戎衣一洗白藤波,
南北分疆暫偃戈。
六載經營多少力,
徒將成業委三哥。

Phiên âm

Nhung y nhất tẩy Bạch Đằng ba,
Nam bắc phân cương tạm yển qua.
Lục tải kinh doanh đa thiểu lực,
Đồ tương thành nghiệp uỷ Tam Kha.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Nhung y gột sóng Bạch Đằng trôi
Nam bắc can qua tạm gác thôi
Sáu năm gây dựng, bao công sức
Uỷ thác Tam Kha, uổng nghiệp rồi
Ngô Tiên Chủ tức Ngô Quyền 吳權 (897-944).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Ngô Tiên Chủ