01/12/2021 10:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung dạ
中夜

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 19:46

 

Nguyên tác

中夜江山靜,
危樓望北辰。
長為萬里客,
有愧百年身。
故國風雲氣,
高堂戰伐塵。
胡雛負恩澤,
嗟爾太平人。

Phiên âm

Trung dạ giang sơn tĩnh,
Nguy lâu vọng bắc thần.
Trường vi vạn lý khách,
Hữu quý bách niên thân.
Cố quốc phong vân khí,
Cao đường chiến phạt trần.
Hồ sồ[1] phụ ân trạch,
Ta nhĩ thái bình nhân.

Dịch nghĩa

Giữa đêm sống núi yên lặng,
Trên lầu cao nhìn sao phía bắc.
Đã là khách nơi vạn dặm từ lâu,
Có lòng ngượng với kiếp người.
Nước cũ gió mây che khuất,
Nhà cao bụi chiến trận bám.
Đứa trẻ người Hồ phủi ơn nghĩa,
Tội cho kẻ yêu hoà bình.

Bản dịch của Nhượng Tống

Nửa đêm sông núi vắng
Lầu chắm ngắm chòm sao
Muôn dặm về không được
Trăm năm thẹn biết bao
Mây sầu mờ nước cũ
Bụi trận vẫn thành cao
Phụ nghĩa thằng con Mán
Yên vui biết lúc nào?
(Năm 766)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Chỉ An Lộc Sơn, con nuôi của Đường Minh Hoàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trung dạ