25/01/2021 21:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân yến
春燕

Tác giả: Đỗ Cận - 杜覲

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 13:22

 

Nguyên tác

庭院風微竹影低,
畫簷深處帶香泥。
綠窻晝静無人到,
挑撥春心日未西。

Phiên âm

Ðình viện phong vi trúc ảnh đê,
Họa thiềm thâm xứ đới hương nê.
Lục song trú tĩnh vô nhân đáo,
Khiêu bát xuân tâm nhật vị tê (tây).

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Gió phất tre sân, bóng thướt tha,
Bùn thơm lót tổ dưới hiên nhà.
Bên song im lặng không người tới,
Gợi mối lòng xuân trước bóng tà.
Nguồn: Hoàng việt thi văn tuyển, tập III, tr. 53

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Cận » Xuân yến