03/12/2021 21:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm qua tát nước đầu đình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2005 04:20

 

Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà?
Áo anh sứt chỉ đường tà[1],
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.
Áo anh sứt chỉ đã lâu,
Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng.
Khâu rồi anh sẽ trả công,
Đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho:
Giúp cho một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò rượu tăm[2].
Giúp em đôi chiếu em nằm,
Đôi chăn em đắp, đôi trằm[3] em đeo.
Giúp em quan tám tiền cheo[4],
Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau.
Khảo dị:
Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà?
Áo anh sứt chỉ đường tà,
Vợ anh chửa có, mẹ già chửa khâu.
Áo anh sứt chỉ đã lâu,
Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng.
Khâu rồi, anh sẽ trả công,
Ít nữa lấy chồng anh lại giúp cho:
Giúp em năm thúng xôi vò,
Ba con lợn béo, một vò rượu tăm.
Giúp cho đôi chiếu em nằm,
Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo.
Giúp cho quan tám tiền cheo,
Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau.
Áo anh rách lỗ bàn sàng,
Cậy nàng mua vải vá quàng cho anh.
Vá rồi anh trả tiền công,
Đến lúc lấy chồng anh giúp của cho:
Giúp cho một quả xôi vò,
Một con heo béo, một vò rượu tǎm.
Giúp cho chiếc chiếu nàng nằm,
Đôi áo nàng bận đôi vòng nàng đeo.
Giúp cho quan mốt tiền cheo,
Quan nǎm tiền cưới, lại đèo bông tai.
Giúp cho một rổ lá gai,
Một cân nghệ bột với hai tô mè.
Giúp cho năm bảy lạng chè,
Cái ấm sắc thuốc cái bồ đựng than.
Giúp cho đứa nữa nuôi nàng,
Mai ngày trọn tháng cho chàng tới lui…
Áo anh đã rách hai tay,
Cậy nàng so chỉ và may cho cùng.
Vá rồi anh trả tiền công,
Mai mốt lấy chồng anh giúp của cho.
Giúp cho quan mốt tiền cheo,
Quan năm tiền cưới, lại đeo mâm chè.
Giúp cho nửa giạ hột mè,
Nửa ang tiêu sọ, nửa ghè muối khô.
Giúp cho cái ấm, cái ô,
Cái niêu sắc thuốc, cái bồ đựng than.
Anh giúp cho một đứa nuôi nàng,
Lâu ngày chẵn tháng rồi chàng tới thăm…
Tình cờ bắt gặp nàng đây,
Mượn cắt cái áo mượn may cái quần.
May xong anh trả tiền công,
Bao giờ lấy chồng, anh đỡ vốn cho.
Anh giúp cho một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò rượu tăm.
Anh giúp cho đôi chiếu em nằm,
Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo.
Anh giúp cho quan tám tiền cheo,
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau.
Đêm qua trăng sáng làu làu,
Anh đi múc nước để hầu tưới cây.
Tình cờ bắt gặp em đây,
Mượn cắt cái áo, mượn may cái quần.
May rồi anh trả tiền công,
Đến khi lấy chồng anh giúp của cho.
Giúp cho một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò rượu tăm.
Giúp cho đôi chiếu em nằm,
Cái chăn em đắp, cặp trằm em đeo.
Giúp cho quan tám tiền cheo,
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau.
Cái ngọn sông Đào vừa trong vừa chảy,
Anh đi kén vợ mười bảy năm nay.
Tình cờ bắt gặp cô mình ở đây,
Mượn cắt cái áo mượn may cái quần.
Khâu xong anh tính tiền công,
Em đi lấy chồng anh giúp của cho.
Giúp em một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò rượu tăm.
Giúp em đôi chiếu em nằm,
Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo.
Giúp em quan tám tiền cheo,
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau.
Chúc cho anh chị lấy nhau,
Một số là giàu, hai số lắm con.
Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
3. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
4. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 1971
5. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969
6. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975
[1] Đường nẹp nhỏ ở dọc hai bên vạt áo.
[2] Rượu ngon, khi rót ra thường sủi tăm (bọt nhỏ nổi lên).
[3] Hoa tai, bông tai.
[4] Tiền nộp cho làng của người con gái để làng công nhận chàng rể. Trai gái cùng một làng lấy nhau cũng phải nộp cheo theo lệ làng nhưng thường ít hơn nhiều so với tiền cheo phải nộp khi lấy vợ làng khác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hôm qua tát nước đầu đình