22/01/2021 08:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngóng lên rừng thấy con chim chiền chiện

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:32

 

Ngóng lên rừng thấy con chim chiền chiện,
Ngóng xuống bể thấy cá liệng tứ bề.
Ước sao đặng chữ phu thê,
Anh chồng em vợ đi về đôi ta.
Khảo dị:
Ngó lên rừng thấy con chiền chiện,
Ngó xuống biển thấy cá liệng tứ bề.
Mong sao trọn nghĩa phu thê,
Anh chồng em vợ đi về có nhau.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ngóng lên rừng thấy con chim chiền chiện