23/05/2024 19:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc dạ (Nhật nhật duy sầu thử)
獨夜(日日惟愁暑)

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/06/2014 18:26

 

Nguyên tác

日日惟愁暑,
霄霄卻怕寒。
圖書移不定,
衾枕臥常單。
霜暗千村裏,
風號萬木端。
俗情難自遣,
多病獨般桓。

Phiên âm

Nhật nhật duy sầu thử,
Tiêu tiêu khước phạ hàn.
Đồ thư di bất định,
Khâm chẩm ngoạ thường đan.
Sương ám thiên thôn lý,
Phong hào vạn mộc đoan.
Tục tình nan tự khiển,
Đa bệnh độc bàn hoàn.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Ngày ngày khổ nắng gắt
Đêm đêm sợ rét ngùi
Sách vở mãi di chuyển
Gối chăn thường lẻ loi
Muôn cây cuồng gió thét
Ngàn xóm nhoà sương rơi
Sầu thế tục khôn giải
Lắm bệnh, quẩn quanh hoài

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Độc dạ (Nhật nhật duy sầu thử)