14/08/2022 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng phu thi thảo
望夫詩草

Tác giả: Cao Thị Ngọc Anh - Cao Thị Hoà

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/05/2009 11:19

 

Nguyên tác

幽鬱秋心苦不眠,
焚香五夜讀遺編。
詩詞無限凌雲思,
筆彩猶留翰墨緣。
月冷吟樓空寂寞,
燈垂臘淚共流連。
毅魂何處如將識,
應捕花詩別恨篇。

Phiên âm

U uất thu tâm khổ bất miên,
Phần hương ngũ dạ độc di biên.
Thi từ vô hạn lăng vân tứ,
Bút thái do lưu hàn mặc duyên.
Nguyệt lãnh ngâm lâu không tịch mịch,
Đăng thuỳ lạp lệ cộng lưu liên.
Nghị hồn hà xứ như tương thức,
Ưng bổ hoa thi "Biệt hận thiên".

Bản dịch của Cao Thị Ngọc Anh

Ấm ức lòng thu ngủ chẳng yên
Đốt lò hương dậy đọc di biên.
Bao nhiêu lời hẹn tuôn mây gió,
Để chút duyên thừa dấu bút nghiên!
Trăng dọi lầu ngâm thêm lặng lẽ,
Đèn chong lệ sáp nhỏ liên miên.
Hồn thiêng đâu đó như cùng biết
Thêm mấy vần thơ “Biệt hận thiên!”
Bản dịch của chính tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thị Ngọc Anh » Vọng phu thi thảo