23/05/2024 02:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập tư kỳ 9

Tác giả: Ngô Thì Sĩ - 吳時仕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2010 00:42

 

Phiên âm

Tư quân vô kế vọng quân hương,
Sơn hiện nga mi thuỷ khiết trang.
Năng ngữ định hô sơn thuỷ vấn,
Hà chung giai lệ khắc đoan trang.

Dịch nghĩa

Nhớ nàng không có cách nào, ngóng nhìn về quê hương nàng,
Núi như nét mày ngài, nước như vẻ điểm trang thanh khiết.
Nếu núi sông biết nói, ta sẽ gọi núi sông mà hỏi,
Sao lại có thể chung đúc được người đẹp mà đoan trang đến thế?

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thương nhớ, đành trông về quê nàng
Mày ngài là núi, nước là gương
Hỏi sông hỏi núi sao chung đúc
Người đẹp đoan trang đến lạ thường

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Sĩ » Thập tư kỳ 9