29/09/2020 17:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài thân lấy chú thợ khay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 20:07

 

Hoài thân lấy chú thợ khay[1],
Cò cưa, ký quéc cả ngày cơm không.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Thợ khảm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoài thân lấy chú thợ khay