25/09/2021 07:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một mảnh đất chúng tôi
Our land

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2012 22:05

 

Nguyên tác

Poem for a Decorative Panel

We should have a land of sun,
Of gorgeous sun,
And a land of fragrant water
Where the twilight
Is a soft bandanna handkerchief
Of rose and gold,
And not this land where life is cold.

We should have a land of trees,
Of tall thick trees
Bowed down with chattering parrots
Brilliant as the day,
And not this land where birds are grey.

Ah, we should have a land of joy,
Of love and joy and wine and song,
And not this land where joy is wrong.

Oh, sweet away!
Ah, my beloved one, away!

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Bài thơ viết cho một bức bình phong trang trí

Chúng tôi đòi chỗ đất có mặt trời
Có mặt trời rực rỡ
Chỗ đất thơm dòng nước lên hương
Và ở đó hoàng hôn
Là chiếc khăn lụa mỏng
Có hai sắc hồng vàng
Chớ không phải đất này
nơi sự sống chỉ toàn băng giá

Chúng tôi đòi chỗ đất có nhiều cây
Những cây to cành nhánh phủ đầy
Chim anh vũ bay về ca hát
Những con chim chói lọi ánh ngày
Chớ không phải đất này
nơi chim chóc chỉ một màu xám xịt

Ôi, chúng tôi đòi chỗ đất có niềm vui
Của tình yêu và hạnh phúc
Của ruộng đồng và tiếng hát
Chớ không phải đất này
nơi vui vẻ đã trở thành tội ác

Em yêu ơi, ta đi khỏi nơi này!
Em yêu ơi, ta hãy bỏ đi thôi!
Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Một mảnh đất chúng tôi