02/12/2020 03:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cục ta cục tác

Tác giả: Samuel Marshak - Самуил Маршак

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2008 19:48

 

Bản dịch của Thái Bá Tân

Con gà cục ta cục tác
Một sáng đẹp trời tháng hai
Cứ thế cục ta cục tác
Cục ta rồi cục tác hoài

Con gà cục ta cục tác
Một sáng đẹp trời tháng tư
Cứ thế cục ta cục tác
Trong xoong cho đến chín dừ!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Samuel Marshak » Cục ta cục tác