06/04/2020 21:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý Hoà đạo trung tác
里和道中作

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2016 14:04

 

Nguyên tác

縈紆數里盡浮沙,
過了瀘江即里和。
一望東溟天地闊,
未應見笑大方家。

Phiên âm

Oanh vu sổ lý tận phù sa,
Quá liễu Lô giang[1] tức Lý Hoà.
Nhất vọng đông minh thiên địa khoát,
Vị ưng kiến tiếu đại phương gia[2].

Dịch nghĩa

Vòng vèo mấy dặm đến hết rẻo đất phù sa
Qua hết sông Lô thì đến đất Lý Hoà
Xa ngắm biển Đông trời đất rộng
Chưa đáng được bậc học vấn uyên thâm cười

Bản dịch (của Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh)

Quanh co mấy dặm rẻo phù sa
Qua hết sông Lô đến Lý Hoà
Xa ngắm biển Đông trời đất rộng
Dám đâu được biết bậc Nho gia
Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011
[1] Sông Lô, còn gọi là sông Nhĩ Hà hay sông Hồng. Theo Đại Nam nhất thống chí thì sông Phú Lương ở địa phận huyện Đông Quan phủ Giao Châu có một tên nữa là sông Lô, thượng lưu giáp sông Bạch Hạc châu Tam Đái, chảy qua phủ thành, xuống đến sông Đại Hoàng thuộc huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) rồi đổ ra biển.
[2] Ý chỉ những người uyên bác, thông hiểu đại đạo (đạo Nho).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Lý Hoà đạo trung tác