19/08/2022 06:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bách chu 2
柏舟 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 23:24

 

Nguyên tác

泛彼柏舟,
在彼河側。
髡彼兩髦,
實維我特。
之死矢靡慝,
母也天只,
不諒人只!

Phiên âm

Phiếm bỉ bách chu,
Tại bỉ hà trắc.
Đãm bỉ lưỡng mao,
Thực duy ngã đặc
Chi tử thỉ mỹ thắc.
Mẫu dã thân (thiên) chỉ,
Bất lượng nhân chỉ.

Dịch nghĩa

Chơi vơi chiếc thuyền gỗ bách kia,
Ở bên sông kia
Người đê tóc hai trái đào rủ xuống kia,
Thật là chồng của ta.
Đến chết, ta không hề gian tà.
Mẹ ta ơn rộng như trời,
Mà không tin được lòng ta ư ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chiếc thuyền gỗ bách chơi vơi,
Ở bên sông nọ nổi trôi mặc tình.
Trái đào để tóc xinh xinh,
Thì nhân vật ấy đành rành chồng ta.
Chết đi lòng chẳng gian tà.
Mẹ tuy ơn nặng bao la như trời.
Không tin ta được thế ôi ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

đặc: cũng là lứa đôi.
thắc: gian tà. Lấy đó cho là việc gian tà thì lòng cự tuyệt đã tột bực rồi vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Bách chu 2