10/06/2023 04:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đợi trăng khuya

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/03/2023 16:02

 

Người dứt áo ra đi
Dẫu mùa thu ở lại
Sương đầm đìa đỉnh núi
Đợi trăng khuya trở về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Đợi trăng khuya